รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
หนังสือ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯ