มาตรการการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคล (สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)