ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  (Logo)  คำขวัญและเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  จังหวัดศรีษะเกษ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1.หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์

2. ประกาศและใบสมัคร