ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

 

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

หนังสือราชการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ฯ
ลิ้งสมัครเข้ารับการพัฒนา https://bit.ly/2JrYXaj