ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดดังแนบ

1. ประกาศรับสมัคร รอง ผอ รร ปี 2563

2.หลักสูตรการคัดเลือก

3.องค์ประกอบตัวชี้วัด

4.องประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข

5.ใบสมัคร ศธจ.ขอนแก่น