ประกาศ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2562

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ประกาศผลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระ (เอกชน)