ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของ กศจ.ขอนแก่น

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ.

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของ กศจ.ขอนแก่น

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ การขึ้นบัญชีฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน