ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น (ผลสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.61)

1.ภาษาเวียดนาม

2.ดนตรีพื้นเมือง

3.ภาษาจีน

4.ดนตรีศึกษา

5.ดนตรีสากล

6.ดุริยางคศิลป์

7.คณิตศาสตร์

8.ภาษาไทย

9.ภาษาอังกฤษ

10.วิทยาศาสตร์

11.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12.ฟิสิกส์

13.ชีววิทยา

14.สังคมศึกษา

15.พลศึกษา

16.ศิลปศึกษา

17.นาฏศิลป์

18.คอมพิวเตอร์

19.เกษตรกรรม

20.การประถมศึกษา

21.ปฐมวัย

22.บรรณารักษ์