ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารดังแนบ

นโยบายบริหารงานบุคคลของ กศจ.ขก.