ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
2.การเตรียมการเข้ารับพัฒนาก่อนแต่งตั้ง