ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ผอ. รร. ศธจ. ขอนแก่น

2.ผังอาคาร ห้องสอบ และแผนที่สนามสอบ