ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ตามเอกสารด้านล่าง
1.ประกาศ 

2.ราคากลาง 

3.ร่างขอบเขตงาน (TOR )