ประกาศสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.ประกาศ กศจ.ขอนแก่น การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ
2.หนังสือรับรอง
3.ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร