ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนง.จ้างเหมา