ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

  1. หนังสือราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ปี 61
  3. แผนการจัดห้องสอบ