ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง ค่ะ

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น

 1. วิชาเอก การเงินและการบัญชี
 2. วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
 3. วิชาเอก สังคมศึกษา
 4. วิชาเอก ศิลปศึกษา
 5. วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6. วิชาเอก วิทยาศาสตร์
 7. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 8. วิชาเอก ภาษาจีน
 9. วิชาเอก ภาษาไทย
 10. วิชาเอก ฟิสิกส์
 11. วิชาเอก พลศึกษา
 12. วิชาเอก ปฐมวัย
 13. วิชาเอก นาฏศิลป์
 14. วิชาเอก ดนตรีสากล
 15. วิชาเอก ดนตรีศึกษา
 16. วิชาเอก ดนตรีพื้นเมือง
 17. วิชาเอก ดนตรีไทย
 18. วิชาเอก ชีววิทยา
 19. วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว
 20. วิชาเอก คอมพิวเตอร์
 21. วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
 22. วิชาเอก คณิตศาสตร์