ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ