ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภท ศึกษานิเทศก์

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภท ศึกษานิเทศก์ เพื่อส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป

ประกาศครุสดุดี62 ศน. ศธจ.