ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564