ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ

1.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

2.ใบสมัคร

3.แบบ คส 09.10

4.หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน