ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

1.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

2.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

3.กำหนดการสอบแข่งขัน

4.หลักสูตรการสอบแข่งขัน

5.หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน