ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561