ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ราคากลาง
3. แบบรูปรายการ
4. ประกาศประกวดราคา
5. เอกสารประกวดราคาจ้าง
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร