บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง โรงเรียน และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างโรงเรียน