คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3)

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ย้ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 3