คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพม.25)

คำสั่งย้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ 1084/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพม.25)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ย้าย สพม.25 (62)