คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพป.ขอนแก่น เขต 2)

คำสั่งย้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ 1084/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพป.ขอนแก่น เขต 2)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ย้าย สพป.ขก.2