คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2563

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดดังแนบ

สพป.ขอนแก่น เขต 1

ย้าย เขต 1 ปี 63

สพป.ขอนแก่น เขต 2

ย้าย เขต 2 คำสั่ง 286

ย้าย เขต 2 คำสั่ง 300

ย้าย เขต 2คำสั่ง306

สพป.ขอนแก่น เขต 3

ย้าย เขต 3 คำสัง 287

สพป.ขอนแก่น เขต 4

ย้าย เขต 4 คำสั่ง 288

เขต 4 คำสั่ง 293

ย้าย เขต 4 คำสั่ง 301

สพป.ขอนแก่น เขต 5

คำสั่ง ย้าย สพป.ขก 5

สพม.เขต 25

ย้าย สพม.25 ปี 63