คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ปี 2562 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)

คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ปี 2562

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)

รายละเอียดเอกสารดังแนบ

คำสั่งย้ายครู ขก.5