ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561