ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ปลูกป่า ทำดีเพื่อน้อง”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ปลูกป่า ทำดีเพื่อน้อง”
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
เชิญร่วมกิจกรรมฯ