ขอเชิญประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ

ขอเชิญประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ขอเชิญประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประชุม ต.ค. 62