ขอเชิญประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรง

รายละเอียดแนบท้ายดังนี้

ขอเชิญประชุม