ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.หนังสือนำส่ง รร.เอกชนนอกระบบ
2.เส้นทางวิ่ง
3.แบบฟอร์มใบสมัคร
4.แบบตอบรับการสนับสนุนสิทธิประโยขน์
5.แบบตอบรับ โรงทานซุ้มอาหาร