ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019