ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี 2564