ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จะจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรง จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  ตามรายละเอียดเอกสารด้านล่าง
1.หนังสือราชการ
2.ตารางจัดเก็บข้อมูล