การส่งเงินคืนอุดหนุนของข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

 

การส่งเงินคืนอุดหนุนของข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

การส่งเงินคืนเงินอุดหนุนของข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2