การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม)

การสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

1.ประกาศเพิ่มเติม
2.หนังสือรับรอง
3.ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร1