การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 256
2.บัญชีรหัสวิชา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา
3.รายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือก
4.ขั้นตอนการสมัครสอบระบบออนไลน์
5.หนังสือรับรอง
6.ปกตัวชี้วัด
7.แบบระยะเวลาดำรงตำแหน่ง