การประกวดเรียงความหัวข้อ”สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด – 19″