การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ประกาศเพิ่มเติม ครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562