การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.มหาสารคาม,กศจ.กาฬสินธุ์,กศจ.หนองคาย,กศจ.หนองบัวลำภู) มาขึ้นบัญชี กศจ.ขอนแก่น

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.มหาสารคาม,กศจ.กาฬสินธุ์,กศจ.หนองคาย,กศจ.หนองบัวลำภู) มาขึ้นบัญชี กศจ.ขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.หนังสือเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้