การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
เรียกบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3