การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ศธ.62