การตรวจสอบและให้คำแนะนำปรึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การตรวจสอบและให้คำแนะนำปรึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด, กศน.จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

หนังสือแจ้งให้คำแนะนำปรึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563