การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายยละเอียด คลิ๊กด้านล่าง

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ร.ร.เอกชน