การดำเนินมาตรการองค์กรปลอดภัยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง COID 19 เป็นโรคประจำถิ่น