การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” งานเทศกาลไหมนานาชาติฯประจำปี2561

การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ขอนแก่นคอนเทสต์31การจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561