การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3.หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
4.ปกตัวชี้วัด และ แบบรายงานประวัติและผลงาน
5.คู่มือสำหรับผู้สมัคร

6.แบบระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

7.องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค.